Is al het groen gelijk?

     

Een wandeling door de natuur zorgt in de regel voor een andere ervaring dan het bezoek aan een park.
Er is in de natuur minder menselijke bemoeienis en dat geeft een heel ander soort omgeving.
Niet dat menselijke bemoeienis per definitie afbreuk hoeft te doen aan natuur.
Maar vaak is dit wel het geval.
Vele onderzoeken hebben bevestigd dat groen goed is voor een mens.
Maar wie wordt er vrolijk en ontspannen van groen gebruikt als vakvulling?

round_corner
Gemeente groen

Functioneel groen

Parkeerplaats groen waar je zonder schaamte je bekertje koffie in leeg gooit.
Het achteraf parkje waar je nooit de rust vindt om op een bank te gaan zitten.
Als planten alleen ingezet worden vanuit het oogpunt van functionaliteit, kostenbesparing en efficiency krijg je een heel ander soort beplanting dan wanneer er werkelijk gekeken wordt naar het karakteristieke van de betreffende planten.

round_corner
Groeivormen in contrast

Levendigheid

Planten hebben vaak specifieke behoeften en voorkeuren, een heel eigen groeivorm en leven in de natuur in selecte gemeenschappen.
Als er ruimte en oog is voor deze karakteristieken kan een beplanting enorm winnen aan uitdrukkingskracht. Zoiets kan echt iets met een mens doen; het werkelijke potentieel van groen komt dan goed tot zijn recht.

Er zijn verschillende manieren om de wezenlijke levendigheid in groen te behouden of te benadrukken. Het hoeft helemaal niet altijd een natuurlijke uitstraling te hebben. Ook sterk gestileerde vormen kunnen ervoor zorgen dat het karakteristieke van een plant uitgelicht wordt. Denk bijvoorbeeld maar aan de japanse tuincultuur met zijn passie voor snoeivormen.

round_corner
Sage Ross - Bonsai bos (wikimedia.org)

Levenscyclus

In de tuin van de ARH proberen we de planten zoveel mogelijk de vrijheid te geven om hun eigen plek op te zoeken en de hele levenscyclus te voltooien. Ook in het zaad zetten en afsterven van planten zijn mooie momenten te ontdekken.
We doen dus niet alsof het altijd lente is. En laten ook de wat minder spectaculaire kanten van een plantenleven gewoon zichtbaar zijn.
Het levendige zit hier in het telkens weer ietsje anders zijn van de beplanting. Door de seizoenen heen en van jaar tot jaar.

In tegenstelling tot wat vaak wordt aangenomen blijkt uit onderzoek onder jongeren dat zij een verzorgde omgeving met veel groen heel belangrijk vinden.
We hopen op de ARH een stapje verder te komen, en ook een notie van de kwaliteit en het levendige aspect in groen mee te kunnen geven.