Joost en de bijen / 1

     


round_corner
Onze nieuwe imker

Joost Veeken is oud leerling van de ARH en sinds begin april onze nieuwe imker.
Na zijn studie biologie startte hij zijn eigen bedrijf: Bee Department. Zijn grote wens: samen met de bijen, jong en oud op een ongedwongen manier in contact brengen met de natuur.

De sectie biologie van de ARH heeft Joost ingehuurd als vervanger van Max (voormalig leraar, pluimveehouder, en imker aan de ARH)
Het plan was dat Joost naast het plaatsen van een volk ook gastlessen zou geven aan de hogere klassen.
Maar door de corona crisis is hier nog niet veel van terecht gekomen. Hopelijk zal het nieuwe schooljaar weer voldoende ruimte bieden om praktijklessen te geven over dit interessante onderwerp.

In het interview hieronder kun je alvast kennismaken met Joost en de bijen.

Hoe ben je geinteresseerd geraakt in dit bijzondere beroep?

Joost: “Dat is waarschijnlijk al heel vroeg begonnen. Toen ik op de basisschool van de Vrije school in Oudorp zat gingen we een keer kaarsen trekken in bijenwas. Die geur vond ik zo lekker, dat is mij altijd bijgebleven. Later, tijdens mijn stagetijd op de ARH, had ik een gesprek in de tuin met Max. Over de bijen. Ik besefte toen dat ik na het afronden van mijn studie eigenlijk niet direct het onderwijs in wilde. Ik ben vervolgens een paar keer op weidevogel bijeenkomsten geweest, maar dat was het toch ook niet helemaal. Pas daarna ben ik gericht gaan zoeken naar een imker opleiding. En vanaf dat moment is het steeds meer gaan groeien.”

Je hebt bijenkasten op een bedrijventerrein geplaatst, hoe kwam je op dat idee?

Joost: “Ik ben er gewoon naar toe gegaan en heb uitgelegd wat ik doe. Het bedrijf in kwestie heeft een duurzaamheids afdeling en ze waren direct heel enthousiast. Een paar jaar terug hebben ze de bedrijfstuin aangepast. Er staat een kersenboom en allerlei planten die voor bijen interessant zijn. Dat was natuurlijk wel een voorwaarde; op een kaal industrieterrein is het voor bijen lastig voedsel zoeken.”

Je vertelde eerder iets over het Biodynamisch imkeren heb je daar een aparte opleiding voor gevolgd?

Joost: “Ja, ik heb een cursus van een dag gedaan, maar er bestaat ook een opleiding van een jaar. Biodynamische imkerij is moeilijk te verenigen met een puur commercieel idee. Maar dat heb ik ook niet voor ogen. Ik wil juist graag samen met de bijen leven en niet van de bijen. Daarom ben ik wel geinteresseerd in deze manier van werken.”

Hoe verschilt de BD- imkerij van de reguliere imkerij?

Joost: “De BD- imkerij gaat uit van het natuurlijke gedrag van de bij. Je laat de ontwikkeling van de volken het natuurlijke beloop, het laten zwermen is daar ook onderdeel van.”

round_corner
Bijenzwerm in ARH tuin zomer 2019

Er wordt in principe ook geen honing geoogst, behalve als een volk teveel honing maakt. De bijen overwinteren dus op hun eigen honing en niet op suikerwater. Soms wordt ter versterking nog kruidenthee en wat zout bijgevoerd.

Bijen worden op BD- bedrijven in de eerste plaats voor bestuiving gehouden. Bovendien zijn ze een belangrijk onderdeel van de gesloten kringloop die in de BD- bedrijfsvoering centraal staat. Een bijenvolk neemt in die kringloop een heel eigen plaats in.

Joost: “Het is voor de wereld, en de plek waarop je leeft. Volgens de antroposofie heeft ieder bijenvolk een elementwezen; de Bienenrich of Imme. Oorspronkelijk is het een elementwezen verbonden aan planten, maar het is als het ware gepromoveerd tot bijenwezen. Je kunt het zien als een verdediger van het bijenvolk, een soort beschermengel. Bijen hebben volgens Rudolf Steiner een bijzondere taak in de aarde en mensheidsontwikkeling.”

Lees meer over Joost en de bijen in deel 2 van dit interview.
Klik op: