Wat hebben we eigenlijk voor tuin bij de ARH?

     

Natuurtuin?
Wilde plantentuin?
Stinzentuin?
Cultuurtuin?

In een natuurtuin wordt niet gewied of geplant, verstoring van de grond is uit den boze. Er wordt dmv. maaibeheer gewerkt aan de ontwikkeling van een inheemse plantengemeenschap die van nature op de aanwezige grondsoort voorkomt.

In een wilde plantentuin worden soorten geplant en ingezaaid, de ongewenste soorten worden weggewied. Zo kunnen combinaties van inheemse planten ontstaan die in de natuur nooit zouden voorkomen. Vanwege het intensieve onderhoud is concurrentie tussen planten onderling minder problematisch. De grondsoort is daardoor minder bepalend voor het soort planten dat gekozen wordt.

Een stinzentuin bevindt zich in de regel onder bomen. Na mei is er niet veel meer te beleven. De bollen zijn uitgebloeid en het wordt te donker voor de meeste andere inheemse vaste planten.

Een klassieke heemtuin : omvat meestal een combinatie van bovenstaande categorieën, ook al zijn de stinzenplanten helemaal niet oorspronkelijk inheems. Dat deze ingevoerd werden is inmiddels zolang geleden dat niemand daar meer moeilijk over doet; volledig ingeburgerd. Inheems is dus ook in de plantenwereld een begrip waarvan af en toe de grenzen worden verlegd.
Een ekologische of Bd (biodynamische) tuin slaat meer op de manier van onderhouden, niet op het type tuin. Een ekologische tuin kan dus heel gecultiveerd, en in die zin onnatuurlijk zijn.

Maar naast de inheemse en stinzenplanten hebben we ook veel niet inheemse soorten. De ARH tuin kunnen we daarom geen heemtuin noemen. Door de niet inheemse soorten toe te voegen heeft de tuin een langer seizoen. En af en toe een uitroepteken tussen al de inheemse subtiliteit kan esthetisch gezien heel goed werken. Kijk maar naar de prachtige roodbladige pruikenboom bij de achteringang, die zou ik echt niet willen ruilen voor een verantwoord inheemse grauwe wilg.

round_corner
Roodbladige pruikenboom

Er is één regel en dat is dat de planten zich kunnen redden in het bestaande milieu van de ARH tuin; droog, kalkrijk zand. Er worden dus geen aanpassingen gemaakt om het de planten naar de zin te maken zoals in een cultuurtuin gedaan zou worden. Bodemverbetering, bemesten, en irrigatie gebeuren alleen bij uitzondering. Deze regel zorgt vanzelf voor een behoorlijk strenge selectie, en zelfs de planten die geschikt zijn hebben als ze nieuw aangeplant worden vaak een paar jaar nodig om goed aan te slaan. Zaailingen hebben het makkelijker, die groeien hier op en kunnen zich vanaf het begin af aanpassen.

round_corner
Herfstblad pruikenboom

Wat het allemaal niet is weten jullie nu. Maar wat is het dan wel?
Wilde plantentuin komt in de buurt, maar de niet inheemse planten passen weer niet onder deze term. Kenmerk van de tuin rondom onze school is dat het lijkt alsof het allemaal heel natuurlijk is. Misschien dat naturalistisch ons het beste past? Naturalistisch met veel inheemse soorten? Of gewoon uniek, ARH tuin?