Waarnemingen: vlinders, wants en aardster

     

Hieronder de leukste waarnemingen in de tuin van afgelopen zomer:

De eikenpage


Dit is een vlinder die vooral voorkomt op de zandgronden in het binnenland en in de duinen. Het is landelijk gezien niet zo´n algemene vlinder. De rups leeft van de knoppen en jonge bladeren van met name de zomereik. Grote eiken die op zonnige plekken groeien zijn favoriet. Ik heb 2 exemplaren gezien bij de eik aan de Kloosterlaan. Zoals alle pages hebben eikenpages een klein staartje aan de ondervleugel, daarmee onderscheiden ze zich van de meeste andere vlindersoorten.

round_corner
Eikenpage


De pyamawants


Dit is een kleurrijk kevertje. Gevangeniswants en rood zwarte streep wants zijn andere namen die gebruikt worden. Vroeger zeldzaam in Nederland maar nu vrij algemeen. Ze komen voor op schermbloemen waar ze van leven en houden van zonnige kruidenrijke plekken. Ik zag deze wants bij de kleine vijver in een uitgebloeide bloem van de wilde peen. De uitgebloeide bloemen van de peen vormen, terwijl het zaad rijpt, een soort nestje waarin insecten graag schuilen.

round_corner
Pyamawantsen

round_corner
Pyamawants in nestje van uitgebloeide peen


Rood weeskind


Dit is een grote en algemene nachtvlinder die vanwege zijn schutkleur meestal onopgemerkt blijft.
Maar als hij opgeschrikt wordt en wegvliegt zijn de rode ondervleugels heel opvallend.

round_corner
Rood weeskind


De rups leeft van populier en wilg. Beide bomen komen voor in onze tuin. Ik zag deze nachtvlinder verschillende keren op het pad aan de oostkant van het gebouw. De eigenaardig naam schijnt te verwijzen naar de overeenkomst tussen het zwart rood van de vleugels van deze vlinder en de kleuren van de kleding die amsterdamse weesmeisjes droegen.

round_corner
Max Liebermann freistunde …


De aardster


Apart omdat de vorm helemaal niet overeenkomt met de traditionele paddestoel vorm. Er zijn in Nederland ongeveer 19 soorten aardsterren varierend van vrij algemeen tot zeer zeldzaam. Met name in het duingebied worden veel van de zeldzamere soorten gevonden. Waarschijnlijk is de aardster in onze tuin een forse aardster. Deze soort komt in onze omgeving wel meer voor. Ik heb maar een exemplaar gezien bij de takkenwal ter hoogte van het kippenhok. Misschien volgend jaar meer?

round_corner
Aardster

round_corner
Ster