Wat bloeit nu?

     

De Gulden sleutelbloem.
Latijnse naam: Primula veris

round_corner

Waar?
Voortuin: Cirkel rond de eik.
Achtertuin: In de border naast het pad naar de fietsenstalling.

round_corner

De Gulden sleutelbloem is een van de 3 primulas die inheems zijn in Nederland. De andere 2 zijn de Stengelloze sleutelbloem en de Slanke sleutelbloem. In het wild is het een zeldzame plant die je nog tegen kunt komen in Zuid Limburg, Noord Brabant en de Zeeuwse en Hollandse duinen.

Rode lijst : De Gulden sleutelbloem staat op de zgn. Nederlandse Rode lijst voor planten. Dit is een lijst van plantensoorten die in Nederland met uitsterven bedreigd worden en/ of beschermd zijn. Deze lijst is ooit opgesteld om een goed beeld te krijgen van in Nederland voorkomende planten die in aantal achteruit gaan, of zelfs met uitsterven bedreigd worden. De planten worden ingedeeld in verschillende klassen: De zeldzaamheidsklasse; hoe algemeen is de plant momenteel in ons land. De trendklasse; neemt het aantal van deze soort landelijk gezien toe of af, of is deze uitgestorven. Sinds 1950 zijn bijna 500 van de 1536 in Nederland voorkomende wilde plantensoorten in aantal teruggelopen en er zijn er meer dan 40 uitgestorven. Momenteel staan er 530 bedreigde soorten op de Rode lijst. Dat is 37% van de in totaal 1432 soorten wilde planten die in Nederland voorkomen (bron wikipedia)

Bastaard

De Gulden sleutelbloem kan zich kruisen met de Slanke sleutelbloem. In de voortuin in de cirkel rond de eik staat bij de plantenbak een groepje sleutelbloemen met een aantal van deze bastaarden. Ze zijn veel grover van bouw en hebben grote bloemen vergeleken met de Gulden sleutelbloem. Deze planten komen bij mij uit de tuin waar beide soorten groeien.

round_corner
links Gulden sleutelbloem, rechts Slanke sleutelbloem

In de tuin van de ARH hebben we behalve deze bastaarden alleen de Gulden sleutelbloem. Ik zal uitleggen waarom:

Zomerslaap

Bij grote droogte zoals zomers in de ARH tuin gewoon is ( dit heeft te maken met de grondsoort) sterft het blad van de Gulden sleutelbloem af en overleeft de plant met een paar kleine groene sprietjes of verdwijnt zelfs helemaal. Als het in de nazomer koeler en vochtiger wordt verschijnt er weer normaal blad. Op deze manier wordt er zomers nauwelijks vocht verdampt en kan de plant goed omgaan met droge omstandigheden. Dit in tegenstelling tot de 2 andere primula soorten, die veel vochtigere milieus nodig hebben. Daarom zul je deze ook niet in de ARH tuin vinden.